Instant Gaming EU
 
 

Mua Silent Hunter 2 key

  Tạo thông báo cho giá

  Xin lỗi, hiện tại ko có giá nào cho Silent Hunter 2.
  Vui lòng quay lại sau hoặc thử chọn một quốc gia hoặc đơn vị tiền khác.

  Bạn cũng có thể muốn xem các sản phẩm có liên quan đến Silent Hunter 2 bên dưới hoặc quay lại danh mục của Silent Hunter 2 : Mô phỏng
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Silent Hunter 2
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Ubisoft
  • Nhà phát triển : Ubisoft
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 11, 2001
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 256 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 433 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7