Mua Supreme Ruler 2010 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Supreme Ruler 2010 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Supreme Ruler 2010 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Supreme Ruler 2010

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Supreme Ruler 2010
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Battlegoat Studios
  • Nhà phát triển : Battlegoat Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 12 tháng 5, 2005
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2.4 GHz Processor
   • RAM : 4 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 567.9 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3