Mua Supreme Ruler 2010

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Supreme Ruler 2010 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Supreme Ruler 2010
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Battlegoat Studios
  • Nhà phát triển : Battlegoat Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 12 tháng 5, 2005
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2.4 GHz Processor
   • RAM : 4 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 567.9 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension