Mua Eador: Genesis

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Eador: Genesis PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Eador Genesis
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Snowbird Games
  • Nhà phát triển : Alexey Bokulev
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 14 tháng 10, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP,
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 149 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension