Instant Gaming EU
 
 

Mua Eador: Genesis key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Eador: Genesis PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Eador Genesis là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Tải xuống game của bạn miễn phí thông qua người bán hoặc nhà xuất bản

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Eador: Genesis

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Eador Genesis
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Snowbird Games
  • Nhà phát triển : Alexey Bokulev
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 14 tháng 10, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP,
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 149 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12