Mua Mini Metro

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Mini Metro PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Mini Metro
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Dinosaur Polo Club
  • Nhà phát triển : Dinosaur Polo Club
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 11, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz or faster processor
   • RAM : 512 MB
   • GPU : Shader Model 2.0
   • Dung lượng : 192.9 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension