Instant Gaming EU
 
 

Mua Mini Metro key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Mini Metro PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Mini Metro là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Mini Metro

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Mini Metro
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Dinosaur Polo Club
  • Nhà phát triển : Dinosaur Polo Club
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 11, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz or faster processor
   • RAM : 512 MB
   • GPU : Shader Model 2.0
   • Dung lượng : 192.9 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3