Instant Gaming EU
 
 

Mua Aquarist key

 • PC
 • Xbox Series X
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Aquarist PC, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Aquarist là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về Aquarist

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Aquarist
  • Danh mục : Casual , Quản lý , Mô phỏng , Sandbox , City Builder
  • Tác giả : PlayWay
  • Nhà phát triển : FreeMind S.A.
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 3, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7
   • CPU : Core i5-12400T
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce GTX 750
   • Dung lượng : 4 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 10
   • CPU : Core i7-610
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 1050
   • Dung lượng : 4 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3ESRB E