Instant Gaming EU
 
 

Mua The Tribe Must Survive key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua The Tribe Must Survive PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho The Tribe Must Survive là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về The Tribe Must Survive

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : The Tribe Must Survive
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Starbreeze Publishing
  • Nhà phát triển : Walking Tree Games GmbH
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 22 tháng 2, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 8 (64 bit)
   • CPU : Core 2 Duo Q6867
   • RAM : 4 GB
   • GPU : FireGL T2-128
   • Dung lượng : 1.5 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-1300F
   • RAM : 8 GB
   • GPU : FireGL T2-128
   • Dung lượng : 1.5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 16ESRB T