Instant Gaming EU
 
 

Mua Dicefolk key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Dicefolk PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Dicefolk là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Dicefolk

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Dicefolk
  • Danh mục : Casual , Chiến lược
  • Tác giả : Good Shepherd Entertainment
  • Nhà phát triển : LEAP Game Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 2, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-7200U
   • RAM : 8 GB
   • GPU : HD 515
   • Dung lượng : 500 MB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i5-3570K
   • RAM : 8 GB
   • GPU : Radeon HD 6570
   • Dung lượng : 500 MB