Mua RimWorld - Anomaly key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua RimWorld - Anomaly PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Game này là DLC và cần phải kết hợp với phiên bản gốc của game : RimWorld

  Giá tốt nhất cho RimWorld Anomaly là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về RimWorld - Anomaly

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : RimWorld Anomaly
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Ludeon Studios
  • Nhà phát triển : Ludeon Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 12 tháng 4, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Core 2 Duo E8400
   • RAM : 2 GB
   • GPU : HD 3000
   • Dung lượng : 500 MB