Thông tin về Origin

logo Origin

Origin (trước đây là EA Store) là một hệ thống quản lý quyền kỹ thuật số, phân phối kỹ thuật số của Electronic Arts cho phép người dùng mua trò chơi trên Internet cho Máy tính và nền tảng di động, đồng thời tải xuống bằng ứng dụng khách Origin (trước đây là EA Download Manager, EA Downloader và EA Liên kết). Origin có các tính năng xã hội như quản lý hồ sơ, kết nối mạng với bạn bè bằng trò chuyện và tham gia trò chơi trực tiếp cùng với hộp trò chuyện trong trò chơi, chia sẻ thư viện trò chơi và tích hợp cộng đồng với các trang mạng như Facebook, Xbox Live và PlayStation Network. Origin cũng được hình dung sẽ cung cấp các bản lưu trò chơi trên đám mây, bản vá tự động, thành tích và phần thưởng cũng như các bản phát hành đa nền tảng trong tương lai và dự định Origin sẽ sánh ngang với đối thủ cạnh tranh hàng đầu của nó vào cuối tháng 3 năm 2012. Người dùng Origin được xác định theo Origin ID của họ, chứa danh sách các trò chơi đã mua hoặc đăng ký với dịch vụ trên tất cả các nền tảng gốc. Điều này thay thế phương thức xác thực cũ bằng tài khoản EA.

Dịch vụ được cung cấp bởi Origin

Cửa hàng trực tuyến chính thức từ EA (trước đây là EA Store) và hiện là nền tảng tải xuống mới trên toàn thế giới. Bạn phải cài đặt Ứng dụng khách gốc trên máy tính của mình để tải xuống trò chơi của mình. Origin mang đến cơ hội thêm sản phẩm của bạn bằng cách nhập mã Origin CD-Key trên tài khoản của bạn. Thêm trò chơi vào tài khoản của bạn ngay sau khi thanh toán.

Origin là một cửa hàng chính thức mà bạn có thể xác định bằng biểu tượng này Official Store. Bạn sẽ nhận được CD Key dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh qua e-mail hoặc qua đường bưu điện đối với hộp bán lẻ hoặc thiết bị của bạn.

Phương thức thanh toán
American ExpressPaypalPaysafecardMasterCardVisa

  • Website chính thức: Origin
  • Liên hệ: -
  • Chính sách riêng tư: -

Nhận xét về Origin

Nếu bạn gặp sự cố với đơn đặt hàng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ
Diablerie et calamité
Diablerie et calamité
05:32 12 thg 6, 2020tại dlcompare.fr
Une galère monstre pour installer le client, interface laide et pas claire, tout le temps des bugs et des problèmes avec les jeux, catalogue pauvre et sans intérêt, service client inexistant... Cette plateforme est tout bonnement épouvantable, seuls une poignée de jeux valent le coup de l'installer mais privilégiez Steam si vous ne voulez pas vous frapper la tête contre les murs.
Rắc rối khủng khiếp khi cài đặt ứng dụng khách, giao diện xấu xí và không rõ ràng, luôn có lỗi và sự cố với trò chơi, danh mục kém và không thú vị, dịch vụ khách hàng không tồn tại... Nền tảng này đơn giản là tệ hại, chỉ có một số trò chơi đáng để cài đặt nhưng thích Steam hơn nếu bạn không muốn đập đầu vào tường.
À éviter
À éviter
03:39 12 thg 6, 2020tại dlcompare.fr
Un casse-tête à installer sous Windows 10, interface inattractive et peu intuitive, nombreux bugs et problèmes pour installer les jeux, si ce n'était pas pour jouer à certains jeux qui me tiennent à cœur ça ferait longtemps que je l'aurais désinstallé.
Cài đặt trên Windows 10 đau đầu, giao diện kém hấp dẫn và không trực quan, nhiều lỗi và sự cố khi cài đặt trò chơi, nếu không chơi một số trò chơi tâm đắc thì tôi đã gỡ cài đặt từ lâu rồi .
LAHELO
LAHELO
16:52 23 thg 1, 2016tại dlcompare.fr
cette plateforme est catastrophique, après avoir installé l'appli origin sur pc windows 10, l'application ne se lance pas . mais systématiquement renvoie à une installation de mise à jour et plus rien .... impossible de trouver des réponses à mon pb sur le forum. Quant à la demande de remboursement n'en parlons pas , impossible d'aboutir, EA renvoie à des forums anglais. Une belle arnaque bien rodée et efficace
nền tảng này thật thảm khốc, sau khi cài đặt ứng dụng gốc trên pc windows 10, ứng dụng không khởi chạy. nhưng hệ thống quay lại cài đặt cập nhật và không có gì khác .... không thể tìm thấy câu trả lời cho pb của tôi trên diễn đàn. Đối với yêu cầu hoàn lại tiền, đừng nói về nó, không thể thành công, EA đề cập đến các diễn đàn tiếng Anh. Một trò lừa đảo tốt đẹp được thiết lập tốt và hiệu quả
frederic lopez
frederic lopez
12:39 16 thg 10, 2014tại dlcompare.fr
La plateforme de jeu origin est une honte pour tous les joueurs digne de ce nom ! Galère pour se connecter, titanfall est une catastrophe niveau connexion une vrai arnaque Ce jeu te pourri ton pc, à jeter à la poubelle, du fric jeter par la fenêtre. D’ailleurs pour bloquer ce commentaire, le site ne reconnait pas mon identifiant ! Une honte.
Nền tảng chơi game gốc là một sự ô nhục đối với tất cả các game thủ xứng đáng với muối của họ! Galley để kết nối, titanfall là một kết nối cấp độ thảm họa, một trò lừa đảo thực sự Trò chơi này bạn làm hỏng máy tính của mình, ném vào thùng rác, ném tiền ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh đó, để chặn bình luận này, trang web không nhận ra định danh của tôi! Một sự xấu hổ.
Minivi
Minivi
14:21 9 thg 9, 2014tại dlcompare.fr
Avis sur le service client d'Origin [site d'EA] : Le service client via "Contactez-nous" et le chat avec un des employés est mauvais, je m'explique : - Les "employés" écrivent des messages à une vitesse très lente, - On a l'impression de parler à des machines plus qu'à des personnes (avec des fautes d'orthographe qui plus est), - Certains d'entre eux ne sont pas en capacité de répondre à des questions simples (telle que "Est-ce que le fait de contacter via le numéro de téléphone du service client, est payant?" / Sa réponse? => "Je crois que oui") - Ma demande d'association de compte (dont le délai m'avait été donné de 2 jours) n'a pas abouti, bien que la "personne" avec qui j'ai pu "discuter" m'avait bien confirmé que mes deux comptes seraient associés [avec un email sur les deux adresses pour le ticket, un email pour confirmer l'association sur les deux adresses et une possibilité de se connecter au même compte avec les deux adresses.. or, je n'ai reçu qu'un seul email (sur 4) m'expliquant qu'ils procèderaient à une association dans les plus brefs délais), Bref on voit bien l'apparence "j'm'enfoutiste" du service client.
Đánh giá dịch vụ khách hàng gốc [trang web EA]: Dịch vụ khách hàng qua "Liên hệ với chúng tôi" và trò chuyện với một trong các nhân viên rất tệ, hãy để tôi giải thích: - "Nhân viên" viết tin nhắn với tốc độ rất chậm, - Một người có ấn tượng là đang nói chuyện với máy hơn người (còn mắc lỗi chính tả), - Một số em không trả lời được những câu hỏi đơn giản ( như "Có tính phí khi liên hệ qua số điện thoại chăm sóc khách hàng không?"/ Câu trả lời của anh ấy? => "Tôi tin như vậy") - Yêu cầu liên kết tài khoản của tôi (bao gồm cả việc trì hoãn m đã được đưa ra 2 ngày) đã không thành công, mặc dù "người" mà tôi có thể "thảo luận" đã xác nhận với tôi rằng hai tài khoản của tôi sẽ được liên kết [ với một email trên hai địa chỉ cho vé, một email để xác nhận liên kết trên hai địa chỉ và khả năng kết nối với cùng một tài khoản với hai địa chỉ.. tuy nhiên, tôi chỉ nhận được một email (trong số 4) giải thích cho tôi rằng họ sẽ tiến tới một hiệp hội càng sớm càng tốt), Tóm lại, chúng ta có thể thấy rõ vẻ ngoài "Tôi không quan tâm" của dịch vụ khách hàng.
Imad
Imad
21:59 20 thg 1, 2013tại dlcompare.fr
Plateforme à ne surtout pas utiliser. Vos achats peuvent vous être débités sans que le contenu acheté ne vous soit délivré. S'en suit des discutions sans queue ni tête avec une assistance au QI total inférieur à celui d'un poisson clown et des demandes de remboursement qui resteront lettre morte.
Nền tảng không được sử dụng. Bạn có thể bị tính phí cho các giao dịch mua của mình mà nội dung đã mua không được gửi cho bạn. Theo dõi các cuộc thảo luận không đầu không đuôi với sự trợ giúp có tổng chỉ số IQ thấp hơn cá hề và yêu cầu hoàn trả, điều này sẽ vẫn là một bức thư chết.
dlcompare
dlcompare
04:48 7 thg 4, 2012tại dlcompare.fr
Origin est une plateforme de téléchargement digital officielle crée par EA (Electronic Arts) pour faire concurrence a Steam.
Origin là một nền tảng tải xuống kỹ thuật số chính thức do EA (Electronic Arts) tạo ra để cạnh tranh với Steam.
BPWarrior
BPWarrior
13:19 29 thg 11, 2011tại dlcompare.fr
jamais eu de problème pour mes quelques achats sur la platforme
chưa bao giờ gặp sự cố đối với một số giao dịch mua của tôi trên nền tảng