Thông tin về eBay

logo eBay

eBay, a digital commerce powerhouse, revolutionizes online shopping. Boasting a diverse array of products, from rare collectibles to cutting-edge tech, eBay's platform fosters global connections between buyers and sellers. Whether through dynamic auctions or straightforward fixed-price listings, users navigate a vibrant marketplace where unique finds and everyday essentials converge. Explore, bid, and sell with ease on eBay, where the world shops.

Dịch vụ được cung cấp bởi eBay

eBay offers a dynamic online marketplace connecting global buyers and sellers. With diverse listings, from rare collectibles to cutting-edge tech, users engage through auctions or fixed-price sales. Explore, bid, and sell seamlessly on eBay, redefining the way the world shops.

eBay là một cửa hàng chính thức mà bạn có thể xác định bằng biểu tượng này Official Store. Bạn sẽ nhận được CD Key dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh qua e-mail hoặc qua đường bưu điện đối với hộp bán lẻ hoặc thiết bị của bạn.

Phương thức thanh toán
American ExpressPaypalCarte BleueVISA electronMaestroMasterCardVisaGoogle PayApple Pay

Nhận xét về eBay

Nếu bạn gặp sự cố với đơn đặt hàng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ