Instant Gaming EU
 
 

Mua Adobe Photoshop Elements key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Adobe Photoshop Elements PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Adobe Photoshop Elements là bao nhiêu?

  Mua sê-ri của bạn và tải xuống phần mềm của bạn từ trang web của nhà xuất bản hoặc cửa hàng trực tuyến .

  Bình luận về Adobe Photoshop Elements

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Adobe Photoshop Elements
  • Danh mục : Chỉnh sửa ảnh
  • Tác giả : Adobe
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 9, 2022
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10/11
   • CPU : Core 6th Gen
   • RAM : 8 GB
   • GPU : 4 GB VRAM
   • Dung lượng : 5.8 GB
   • DirectX 12 compatible display driver