Mua Speedrunners

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Speedrunners PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Speedrunners
  • Danh mục : Hành động , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : tinyBuild
  • Nhà phát triển : DoubleDutch Games
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 19 tháng 4, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : XP / Vista / 7 / 8
   • CPU : 1Ghz or higher
   • RAM : 1GB
   • GPU : Dedicated video card or higher
   • Dung lượng : 1GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension