Mua Toxikk key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Toxikk PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Toxikk là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Toxikk

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Toxikk
  • Danh mục : First-Person Shooter
  • Tác giả : Reakktor
  • Nhà phát triển : Reakktor
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 22 tháng 1, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Win XP / Vista / 7 / 8
   • CPU : 2.0+ GHz Dual-Core Processor
   • RAM : 4GB
   • GPU : GeForce GTX 260 / AMD equivalent
   • Dung lượng : 4GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 16