Mua Wickland

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Wickland PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , First-Person Shooter
  • Tác giả : Mad Ram Software
  • Nhà phát triển : Mad Ram Software
  • Chế độ : Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 2, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Win XP / Vista / 7 / 8
   • CPU : 2.0+ GHZ Single Core Processor
   • RAM : 512MB
   • GPU : 6200+ / Radeon 9600+
   • Dung lượng : 700MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension