Mua Invisible, inc. key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Invisible, inc. PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Invisible, inc. là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Invisible, inc.

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Invisible, inc.
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Klei Entertainment
  • Nhà phát triển : Klei Entertainment
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 12 tháng 5, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista / 7/ 8
   • CPU : 2.0+ GHz Dual Core
   • RAM : 2GB
   • GPU : NVIDIA GeForce 8600 GT / ATI Radeon HD 2600 XT
   • Dung lượng : 2GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12