Mua Mirror's Edge Catalyst key

 • PC
 • XboxOne
 • Xbox Series X

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Mirror's Edge Catalyst PC, XboxOne, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Mirror's Edge Catalyst là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng mã kích hoạt của bạn để tải xuống trò chơi từ Ứng dụng EA.

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Mã dành cho PS5 cần được kích hoạt trên Playstation Network.

  Mã số cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về Mirror's Edge Catalyst

  BaihuClaw
  BaihuClaw
  08:33 28 thg 1, 2022tại dlcompare.com
  The sound effects are nice. If you don't know English, some tasks are difficult to do and you get bored in a short time because the tasks are similar to each other.
  Các hiệu ứng âm thanh là tốt đẹp. Nếu bạn không biết tiếng Anh, một số nhiệm vụ rất khó thực hiện và bạn cảm thấy nhàm chán trong một thời gian ngắn vì các nhiệm vụ tương tự nhau.
  WEASELBEE
  WEASELBEE
  10:37 21 thg 12, 2021tại dlcompare.de
  Best parkour game on the market since release! Good for speedrunning as well. Getting better and better at certain runs is really addicting.
  Trò chơi parkour hay nhất trên thị trường kể từ khi phát hành! Tốt cho tốc độ chạy là tốt. Trở nên tốt hơn và tốt hơn ở một số lần chạy nhất định thực sự gây nghiện.
  Poky40
  Poky40
  22:03 24 thg 4, 2016tại dlcompare.fr
  Super jeu, j'ai jouer a la beta et je le recommande, super graphisme, gameplay améliorer et open world. Vivement le 9 Juin.
  Trò chơi tuyệt vời, tôi đã chơi bản beta và tôi giới thiệu nó, đồ họa tuyệt vời, lối chơi được cải thiện và thế giới mở. Không thể đợi đến ngày 9 tháng 6.