Mua Mighty No. 9 key

 • PC
 • XboxOne
 • Xbox Series X

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Mighty No. 9 PC, XboxOne, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Mighty No. 9 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Mã dành cho PS5 cần được kích hoạt trên Playstation Network.

  Mã số cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về Mighty No. 9

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Mighty No. 9
  • Danh mục : Hành động , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : Deep Silver
  • Nhà phát triển : Comcept
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 6, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64-bit)
   • CPU : Core 2 Quad 2.8 GHz / Phenom X4
   • RAM : 4 GB
   • GPU : Radeon HD 7770 / GeForce GTX 550 Ti
   • Dung lượng : 2 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i5 3.3 GHz / Phenom II X6
   • RAM : 8 GB
   • GPU : Radeon HD 7950 / GeForce GTX 660 Ti
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12ESRB E10