Instant Gaming EU
 
 

Mua Assault Android Cactus key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Assault Android Cactus PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Assault Android Cactus là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Assault Android Cactus

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Assault Android Cactus
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Witch Beam
  • Nhà phát triển : Witch Beam
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Core 2 Duo
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Intel HD 4000
   • Dung lượng : 1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7