Mua Assault Android Cactus

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Assault Android Cactus PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Assault Android Cactus
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Witch Beam
  • Nhà phát triển : Witch Beam
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Core 2 Duo
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Intel HD 4000
   • Dung lượng : 1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension