Mua MX vs ATV Supercross Encore

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua MX vs ATV Supercross Encore PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : MX vs ATV Supercross Encore
  • Danh mục : Đua xe , Mô phỏng , Thể thao
  • Tác giả : THQ Nordic
  • Nhà phát triển : Rainbow Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 10, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows Vista
   • CPU : Intel Core 2 Duo @ 1.8Ghz / AMD Athlon 64 X2 equivalent
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Intel HD 3000 / NVIDIA GeForce GTS 240 / ATI Radeon HD 4600
   • Dung lượng : 5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension