Mua Zeno Clash

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Zeno Clash PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Zeno Clash
  • Danh mục : Hành động , Chiến đấu và võ thuật
  • Tác giả : Ace Team
  • Nhà phát triển : Ace Team
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 21 tháng 4, 2009
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Microsoft Windows XP
   • CPU : Intel Pentium 4 3.0 GHz
   • RAM : 1 GB
   • GPU : ATI 9600 / NVidia 6600
   • Dung lượng : 3 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 18
  DLCompare Extension