Instant Gaming EU
 
 

Mua SteamWorld Dig key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua SteamWorld Dig PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho SteamWorld Dig là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về SteamWorld Dig

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : SteamWorld Dig
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu
  • Tác giả : Image & Form
  • Nhà phát triển : Image & Form
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 5 tháng 12, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz
   • RAM : 512 MB
   • GPU : OpenGL 2.1-compatible, 384 MB video memory
   • Dung lượng : 193 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7