Mua SteamWorld Dig

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua SteamWorld Dig PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : SteamWorld Dig
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu
  • Tác giả : Image & Form
  • Nhà phát triển : Image & Form
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 5 tháng 12, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz
   • RAM : 512 MB
   • GPU : OpenGL 2.1-compatible, 384 MB video memory
   • Dung lượng : 193 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension