Instant Gaming EU
 
 

Mua Advent Rising key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Advent Rising PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Advent Rising là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Advent Rising

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Advent Rising
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Majesco
  • Nhà phát triển : GlyphX Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 14 tháng 9, 2006
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 2000
   • CPU : 2.0 GHz Processor
   • RAM : 256 MB
   • GPU : ATI 9000 / GeForce 3
   • Dung lượng : 5.5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12