Mua Advent Rising

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Advent Rising PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Advent Rising
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Majesco
  • Nhà phát triển : GlyphX Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 14 tháng 9, 2006
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 2000
   • CPU : 2.0 GHz Processor
   • RAM : 256 MB
   • GPU : ATI 9000 / GeForce 3
   • Dung lượng : 5.5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension