Mua Anomaly Korea

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Anomaly Korea PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Anomaly Korea
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : 11 bit studios
  • Nhà phát triển : 11 bit studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 11, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Core 2 Duo 2.1 Ghz
   • RAM : 1024 MB
   • GPU : GeForce 8800
   • Dung lượng : 700 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension