Kinguin advent rest
 
 

Mua Secret Agent

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Secret Agent PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Step into the time-bending world of Stargate: Timekeepers, where strategy and mystery converge in epic battles. Ready for the temporal mission? The gates beckon.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : Apogee Software
  • Nhà phát triển : Apogee Software
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 5 tháng 5, 2014
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Core Duo 2
   • RAM : 2 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 2GB HDD
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension