Mua Secret Agent key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Secret Agent PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Secret Agent là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Secret Agent

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : Apogee Software
  • Nhà phát triển : Apogee Software
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 5 tháng 5, 2014
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Core Duo 2
   • RAM : 2 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 2GB HDD
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7