Instant Gaming EU
 
 

Mua Symphony key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Symphony PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Symphony là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Symphony

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Symphony
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Empty Clip Studios
  • Nhà phát triển : Empty Clip Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 8, 2012
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz Processor
   • RAM : 2GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 325.4 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3