Kinguin advent rest
 
 

Mua Symphony

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Symphony PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Step into the time-bending world of Stargate: Timekeepers, where strategy and mystery converge in epic battles. Ready for the temporal mission? The gates beckon.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Symphony
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Empty Clip Studios
  • Nhà phát triển : Empty Clip Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 8, 2012
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz Processor
   • RAM : 2GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 325.4 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension