Mua FORCED SHOWDOWN

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua FORCED SHOWDOWN PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : FORCED SHOWDOWN
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : BetaDwarf
  • Nhà phát triển : BetaDwarf
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows: 7
   • CPU : Intel Core i3, 2.4 Ghz Processor
   • RAM : 4 GB
   • GPU : Nvidia Geforce GT 240 or equivalent, minimum 512 MB of VRAM
   • Dung lượng : 2.1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension