Mua Sword of the Samurai

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Sword of the Samurai PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Sword of the Samurai
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Atari
  • Nhà phát triển : MicroProse
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 17 tháng 10, 2014
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1.8 GHz Processor
   • RAM : 512 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 16.2 MB
  DLCompare Extension