Mua MDK 2 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua MDK 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho MDK 2 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về MDK 2

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : MDK 2
  • Danh mục :
  • Tác giả : Interplay
  • Nhà phát triển : BioWare
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 17 tháng 9, 2009
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 256MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7 (compatible with
   • Dung lượng : 212 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12