Instant Gaming EU
 
 

Mua Dungeon Keeper 2 key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Dungeon Keeper 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Dungeon Keeper 2 là bao nhiêu?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Dungeon Keeper 2

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Dungeon Keeper 2
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Bullfrog Productions
  • Nhà phát triển : Electronic Arts
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 7, 1999
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : © 1999 Electronic Arts Inc.
   • CPU : 1.8 GHz Processor
   • RAM : 512MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12