Mua Chaos Engine, The

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Chaos Engine, The PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Chaos Engine, The
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : The Bitmap Brothers
  • Nhà phát triển : Abstraction Games
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 8, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Pentium 4
   • RAM : 400 MB
   • GPU : DirectX Version 9.0c
   • Dung lượng : 212.1 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension