K4G BG 4 EN
 
 

Mua Homeworld 3 key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Homeworld 3 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Homeworld 3 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng khóa của bạn trên trình khởi chạy Epic Games để tải xuống game của bạn

  Bình luận về Homeworld 3

  Immerse yourself in the intense world of Helldivers 2, where chaos and cooperation define every battle. Are you ready to engage in intense combat and cooperate for the survival of humanity? War awaits.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Homeworld 3
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Gearbox Software
  • Nhà phát triển : Blackbird Interactive
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 13 tháng 5, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10/11 (64-bit)
   • CPU : Core i5-8600K / Ryzen 5 3600X
   • RAM : 12 GB
   • GPU : GeForce GTX 1060 / Radeon R9 480
   • Dung lượng : 40 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i7-11700K / Ryzen 5 5600X
   • RAM : 16 GB
   • GPU : GeForce RTX 2070 / Radeon RX5700
   • Dung lượng : 40 GB