K4G BG 4 EN
 
 

Mua Worldless key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Worldless PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Worldless là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Worldless

  Immerse yourself in the intense world of Helldivers 2, where chaos and cooperation define every battle. Are you ready to engage in intense combat and cooperate for the survival of humanity? War awaits.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Worldless
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu , Nhập vai , Chiến lược
  • Tác giả : Coatsink
  • Nhà phát triển : Noname Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 20 tháng 11, 2023
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : Core 2 Duo E5200
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce 9800 GTX
   • Dung lượng : 4 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-12400T
   • RAM : 16 GB
   • GPU : GeForce GTX 560
   • Dung lượng : 4 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E10