Mua Pro Cycling Manager 2024 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Pro Cycling Manager 2024 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Pro Cycling Manager 2024 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Pro Cycling Manager 2024

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Mô phỏng , Thể thao
  • Tác giả : Nacon
  • Nhà phát triển : Cyanide
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64-bit)
   • CPU : Intel Core i3-540 or AMD Phenom II X4 940
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce GTX 650, 1 GB or Radeon HD 5770, 1 GB
   • Dung lượng : 20 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Intel Core i5-11600K or AMD Ryzen 5 5600X
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 660, 2 GB or Radeon HD 7870, 2 GB
   • Dung lượng : 20 MB