Mua Anno 2205

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Anno 2205 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Anno 2205
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Ubisoft
  • Nhà phát triển : Blue Byte
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 2 tháng 11, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Win Xp 32
   • CPU : Core 2 Duo E4400 2.0GHz / Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
   • RAM : 2 GB
   • GPU : GeForce GT 630 v4 / Radeon HD 4670 1GB
   • Dung lượng : 9 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension