Mua Anno 1602 A.D. key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Anno 1602 A.D. PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Anno 1602 A.D. là bao nhiêu?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Anno 1602 A.D.

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Max Design GesMBH
  • Nhà phát triển : Ubisoft
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 24 tháng 9, 1998
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1.8 GHz Processor
   • RAM : 512MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 2GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12