Mua Anno 1701 A.D.

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Anno 1701 A.D. PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Anno 1701 A.D.
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Related Designs
  • Nhà phát triển : Ubisoft
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 26 tháng 10, 2006
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2.2 GHz Intel Processor
   • RAM : 512MB
   • GPU : 64 MB graphics card with 1.1 Pixel Shader DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 3.5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension