Mua Else Heart.Break()

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Else Heart.Break() PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Else Heart.Break()
  • Danh mục : Phiêu lưu , Nhập vai
  • Tác giả : Erik Svedäng AB
  • Nhà phát triển : Erik Svedäng
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 24 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : 7
   • CPU : Core 2 Duo 2.4 GHz
   • RAM : 2 GB RAM
   • GPU : Dedicated graphics card
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension