Mua Quantum Break key

 • PC
 • Xbox Series X

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Quantum Break PC, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Quantum Break là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về Quantum Break

  Uny
  Uny
  20:07 6 thg 4, 2016tại dlcompare.fr
  Mehdi Doubiani đã bình luận :
  How can we purchase the Windows version ?
  Only on Windows Store. https://www.microsoft.com/en-us/store/games/quantum-break/9nblggh6h0rv
  Chỉ có trên Windows Store. https://www.microsoft.com/en-us/store/games/quantum-break/9nblggh6h0rv
  Mehdi Doubiani
  Mehdi Doubiani
  11:46 1 thg 4, 2016tại dlcompare.fr
  How can we purchase the Windows version ?
  Làm thế nào chúng ta có thể mua phiên bản Windows?
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Quantum Break
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Xbox Game Studios
  • Nhà phát triển : Remedy Entertainment
  • Chế độ : Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 9, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 18