Mua Deponia Doomsday

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Deponia Doomsday PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Deponia Doomsday
  • Danh mục : Phiêu lưu , Point and Click
  • Tác giả : Daedalic Entertainment
  • Nhà phát triển : Daedalic Entertainment
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 1 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows Vista SP1
   • CPU : 2 GHz Dual Core CPU
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Geforce 9400 512MB ATI Radeon HD 3400 512MB
   • Dung lượng : 3.2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension