Instant Gaming EU
 
 

Mua Pacific Drive key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Pacific Drive PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Pacific Drive là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng khóa của bạn trên trình khởi chạy Epic Games để tải xuống game của bạn

  Sử dụng PS5 của bạn trên Playstation Network.

  • Liftoff Customization Pack DLC

  Bình luận về Pacific Drive

  Baris4hin
  Baris4hin
  04:15 28 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  When the demo originally had abysmal performance, I was worried, but went with my gut and got it anyways. Today, I've been able to play quite a bit and really enjoy it. Five hours on the clock, looking forward to whatever is next.
  Khi bản demo ban đầu có hiệu suất tệ hại, tôi đã lo lắng nhưng vẫn quyết tâm và đạt được nó. Hôm nay tôi đã có thể chơi được khá nhiều và thực sự rất thích nó. Năm giờ trôi qua, mong chờ điều tiếp theo.
  AdrianV
  AdrianV
  16:34 27 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  This game looks Insane, I want to get it and play it. I cannot wait until I get it.
  Trò chơi này trông thật điên rồ, tôi muốn lấy nó và chơi nó. Tôi không thể đợi cho đến khi tôi nhận được nó.
  razbhoot
  razbhoot
  14:54 27 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Graphics wise good, game play wise little bit less maybe but worth it if want to give it a shot. For those of you who like survival stuff, its something good and new.
  Đồ họa tốt, chơi trò chơi có thể kém khôn ngoan hơn một chút nhưng đáng giá nếu muốn thử. Đối với những người yêu thích nội dung sinh tồn, đó là một điều gì đó hay và mới mẻ.
  Cabilau
  Cabilau
  02:08 27 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Tried the demo and loved it. A mix of survival and narrative-driven game where your car is the most important tool you can use. Driving felt good and the game looks complex enough to keep things interesting in the long run. Excited to see more of the Olympic Exclusion Zone.
  Đã thử bản demo và yêu thích nó. Sự kết hợp giữa trò chơi sinh tồn và trò chơi kể chuyện, trong đó ô tô là công cụ quan trọng nhất bạn có thể sử dụng. Cảm giác lái xe rất tốt và trò chơi có vẻ đủ phức tạp để khiến mọi thứ trở nên thú vị về lâu dài. Vui mừng được xem thêm về Khu vực loại trừ Olympic.
  RaBlack
  RaBlack
  01:26 27 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Game seems to be good. Nice graphic and sounds... I may get it. 3.5 out of 5 Stars from me.
  Trò chơi có vẻ hay. Đồ họa và âm thanh đẹp mắt... Tôi có thể hiểu được. 3,5 trên 5 sao từ tôi.
  Kitten Chucklenugget
  Kitten Chucklenugget
  00:28 27 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  cool premise but suffers the Fallout 76 problem. no NPCs, everybody talks in the radio
  tiền đề hay nhưng lại gặp phải vấn đề Fallout 76. không có NPC, mọi người đều nói chuyện trên radio
  GMistaken
  GMistaken
  23:25 26 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  its like the long drive and my summer car but with content
  nó giống như chuyến đi dài và chiếc xe mùa hè của tôi nhưng có nội dung
  gennyshark
  gennyshark
  21:23 26 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Science fiction and the paranormal take center stage in Pacific Drive, where we will find our car to save us. This is a hard survival game: we must craft and we can lose everything. The title introduces all the anxiety and tension that generally characterize the first scenes of a horror film. Nothing is left to chance and it will be necessary to find your aptitude as a budding mechanic to leave your mark on the Olympic Exclusion Zone.
  Khoa học viễn tưởng và những điều huyền bí chiếm vị trí trung tâm trong Pacific Drive, nơi chúng ta sẽ tìm thấy chiếc xe của mình để cứu chúng ta. Đây là một trò chơi sinh tồn khó khăn: chúng ta phải chế tạo và có thể mất tất cả. Tiêu đề giới thiệu tất cả sự lo lắng và căng thẳng thường đặc trưng cho những cảnh đầu tiên của một bộ phim kinh dị. Không còn gì để có cơ hội và bạn sẽ cần phải tìm ra năng khiếu của mình với tư cách là một thợ cơ khí mới chớm nở để để lại dấu ấn trong Khu vực loại trừ Olympic.
  Enilliav
  Enilliav
  20:14 26 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  About to spend the rest of my night playing for the first time. 🔥
  Sắp dành phần còn lại của đêm để chơi lần đầu tiên. 🔥
  bvhan
  bvhan
  18:15 26 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Different from the rest of the car games you a re used to. Think if Firewatch discovered cars, and that what this is. Time well spent if you buy.
  Khác với những trò chơi ô tô còn lại mà bạn đã từng chơi. Hãy nghĩ xem liệu Firewatch có phát hiện ra ô tô hay không và đây là gì. Thời gian chi tiêu tốt nếu bạn mua.
  Hiện thêm bình luận