Mua How 2 Escape

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua How 2 Escape PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Immerse yourself in the war-torn universe of Warhammer 40,000: Rogue Trader! Compare prices, discover great deals on this epic game, and plunge into a galaxy of intense battles and strategic conquests.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : How 2 Escape
  • Danh mục : Phiêu lưu , Casual , Mô phỏng , Giải đố , Theo đội
  • Tác giả : Just for Games
  • Nhà phát triển : Breakfirst Games
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 31 tháng 8, 2023
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 10
   • CPU : Core i3-5500
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce GTX 660
   • Dung lượng : 500 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E10
  DLCompare Extension