Mua Broken Roads key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Broken Roads PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Broken Roads là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Broken Roads

  andz2k4
  andz2k4
  06:42 22 thg 4, 2024
  Broken Roads là một game nhập vai theo hướng kể chuyện mang đến sự khám phá, chiến đấu theo lượt chiến lược và những lựa chọn triết học có ý nghĩa cho bối cảnh nước Úc hậu tận thế mới. Tựa game này kết hợp khéo léo các yếu tố của game nhập vai truyền thống và game nhập vai mới dựa trên một hệ thống không phân lớp cung cấp các tùy chọn phát triển nhân vật gần như vô hạn được xây dựng dựa trên bốn triết lý: Nhân văn, Thực dụng, Machiavellian và Nihilist. Trò chơi cũng mang đến cho người chơi một h
  Spellmaster_29
  Spellmaster_29
  18:59 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Despite its well-executed stylization and intriguing setting, it doesn't have much to offer. The story is uninteresting and often downright misleading. Continuity is so broken that most of the time you'll be wondering whether it's just poorly written quests or if something has gone terribly wrong. The moral compass is too restrictive, as are the outright illogical quests. Unenjoyable battles are just the proverbial rotten cherry on top of this stale cake.
  Mặc dù có cách điệu tốt và bối cảnh hấp dẫn nhưng nó không có gì nhiều để cung cấp. Câu chuyện không thú vị và thường gây hiểu lầm. Tính liên tục bị phá vỡ đến mức hầu hết thời gian bạn sẽ tự hỏi liệu đó chỉ là những nhiệm vụ được viết kém hay có điều gì đó không ổn nghiêm trọng. La bàn đạo đức quá hạn chế, cũng như những nhiệm vụ hoàn toàn phi logic. Những trận chiến không mấy vui vẻ chỉ là câu tục ngữ quả anh đào thối trên chiếc bánh cũ này.
  BikiB
  BikiB
  17:04 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Went into it neutrally, left feeling the same. It has both good and bad points. People want more turn based games after the previous successes and go into this thinking its the same. Its not. The game still needs polishing. So wait for a while before pulling out the pitchforks.
  Đi vào nó một cách trung lập, để lại cảm giác tương tự. Nó có cả điểm tốt và điểm xấu. Mọi người muốn có nhiều trò chơi theo lượt hơn sau những thành công trước đó và đi sâu vào vấn đề này cũng có suy nghĩ tương tự. Nó không thể. Trò chơi vẫn cần được đánh bóng. Vì vậy hãy chờ một lúc trước khi rút cây chĩa ra.
  RaBlack
  RaBlack
  12:41 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  This game looks ok, but it is not my type of game. Sure the graphics, sound and music is good but it seems to be a more drama game then a "action rpg" game. Well I gave the game 3,5 out of 5 stars.
  Trò chơi này có vẻ ổn, nhưng nó không phải là loại trò chơi của tôi. Chắc chắn đồ họa, âm thanh và âm nhạc đều tốt nhưng có vẻ như đây là một game kịch tính hơn là một game "hành động nhập vai". Vâng, tôi đã cho trò chơi 3,5 trên 5 sao.
  gennyshark
  gennyshark
  10:46 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Broken Roads is a narrative-driven RPG that brings exploration, strategic turn-based combat and meaningful philosophical choices to a new post-apocalyptic Australian setting. The title cleverly blends elements of traditional and new RPGs based on a classless system that offers virtually limitless character development options built around four philosophies: Humanist, Utilitarian, Machiavellian and Nihilist. The game presents players with an original morality system also.
  Broken Roads là một game nhập vai theo hướng kể chuyện mang đến sự khám phá, chiến đấu theo lượt chiến lược và những lựa chọn triết học có ý nghĩa cho bối cảnh nước Úc hậu tận thế mới. Tựa game này kết hợp khéo léo các yếu tố của game nhập vai truyền thống và game nhập vai mới dựa trên một hệ thống không phân lớp cung cấp các tùy chọn phát triển nhân vật gần như vô hạn được xây dựng dựa trên bốn triết lý: Nhân văn, Thực dụng, Machiavellian và Nihilist. Trò chơi cũng mang đến cho người chơi một hệ thống đạo đức nguyên bản.
  legendary_prime
  legendary_prime
  06:45 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Waste of money. Got the vibes of Disco Elysium at start, but this is where the good ends. Full of bugs. Combat looks like afterthought. Uninspired quest lines. Every weapon is basically more or less the same. Monetary system is really bad.
  Lãng phí tiền bạc. Có cảm giác của Disco Elysium ngay từ đầu, nhưng đây là nơi kết thúc tốt đẹp. Đầy lỗi. Trận chiến trông giống như suy nghĩ lại. Dòng nhiệm vụ không mệt mỏi. Mọi loại vũ khí về cơ bản đều ít nhiều giống nhau. Hệ thống tiền tệ thực sự tồi tệ.
  terrarosa
  terrarosa
  19:37 15 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Broken Roads is a 2024 video game by independent developer Drop Bear Bytes, published by Versus Evil for Windows, Xbox Series X/S, and the Nintendo Switch. Described as a post-apocalyptic computer role-playing game, Broken Roads is set in the Wheatbelt region of Western Australia
  Broken Roads là một trò chơi điện tử năm 2024 của nhà phát triển độc lập Drop Bear Bytes, được Versus Evil xuất bản cho Windows, Xbox Series X/S và Nintendo Switch. Được mô tả là một trò chơi nhập vai trên máy tính hậu tận thế, Broken Roads lấy bối cảnh ở vùng Wheatbelt của Tây Úc.
  Minecraftplayer
  Minecraftplayer
  16:47 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Could use some work, good enough if bought on sale
  Có thể sử dụng một số công việc, đủ tốt nếu mua giảm giá
  razbhoot
  razbhoot
  15:55 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Morality system needs a major rework. Everything else is good enough
  Hệ thống đạo đức cần được làm lại lớn. Mọi thứ khác đều đủ tốt
  Barney
  Barney
  06:49 16 thg 4, 2024tại dlcompare.com
  Play it for the art, dialog, voice acting, depth of culture. Don't go in expecting a CRPG. It's more like a drama game. It needs to be explored, not rushed. (The videos are misleading in how much combat they show off - combat is not its strong suit.)
  Chơi nó vì nghệ thuật, lời thoại, lồng tiếng, chiều sâu văn hóa. Đừng mong đợi một CRPG. Nó giống một trò chơi kịch hơn. Nó cần được khám phá chứ không phải vội vàng. (Các video gây hiểu nhầm về mức độ thể hiện chiến đấu - chiến đấu không phải là thế mạnh của nó.)
  Hiện thêm bình luận
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Broken Roads
  • Danh mục : Nhập vai
  • Tác giả : Versus Evil
  • Nhà phát triển : Drop Bear Bytes
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 4, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Pentium 4 1.40GHz
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce GTX 970 / Radeon RX 570
   • Dung lượng : 10 GB