Instant Gaming EU
 
 

Mua Taxi Life: A City Driving Simulator key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Taxi Life: A City Driving Simulator PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Taxi Life A City Driving Simulator là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng khóa của bạn trên trình khởi chạy Epic Games để tải xuống game của bạn

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  • 6 “Barcelona Mosaic” skins – In a tribute to the incredible works of Antoni Gaudí, clad your taxis in the shimmering colours of the sublime Barcelona mosaics and take your clients on a cultural ride through the city.
  • 6 “Street Art” skins – Customise your taxis with colourful graffiti and embrace the urban culture of Barcelona, one of the European capitals of street art!
  • 6 “Opalescence” skins – Catch the eye of potential fares with brightly coloured taxis that change colour with the light.
  • 5 additional items for your dashboard – Customise the taxi interiors with exclusive accessories so your vehicle feels even more welcoming: a small taxi figurine, a Hawaiian dancer, a pair of sunglasses and two bobbleheads.
  • Exclusive car parts to spruce up your taxis – Make your taxis stand out from the competition with a wide range of customization items: an extra gearstick, three additional rims, a new Taxi sign and a yellow paint job with a terrific checkerboard pattern!

  Bình luận về Taxi Life: A City Driving Simulator

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Taxi Life A City Driving Simulator
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Nacon
  • Nhà phát triển : Simteract
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 3, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i7-4790 / Ryzen 5 1500X
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 960 / Radeon R9 380
   • Dung lượng : 6 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i7-12700K / Ryzen 7 5800X
   • RAM : 12 GB
   • GPU : GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5700 XT
   • Dung lượng : 6 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3ESRB E