Instant Gaming EU
 
 

Mua Promenade key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Promenade PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Promenade là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Promenade

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Promenade
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Holy Cap
  • Nhà phát triển : Holy Cap
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 2, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64-bit)
   • CPU : Core 2 Duo E5200
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce 9800GTX+
   • Dung lượng : 4 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7