Instant Gaming EU
 
 

Mua Necrosmith 2 key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Necrosmith 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Necrosmith 2 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Necrosmith 2

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Necrosmith 2
  • Danh mục : Phiêu lưu , Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Alawar
  • Nhà phát triển : Alawar
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 3, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-6400
   • RAM : 8 GB
   • GPU : Radeon RX 550 / GeForce GTX 960
   • Dung lượng : 1 GB