Mua Armikrog

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Armikrog PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Step into the time-bending world of Stargate: Timekeepers, where strategy and mystery converge in epic battles. Ready for the temporal mission? The gates beckon.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Armikrog
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Versus Evil
  • Nhà phát triển : Pencil Test Studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 30 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP+
   • CPU : Pentium 4 / equivalent
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Intel HD 2000 Graphics
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension