Mua Adr1ft

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Adr1ft PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Adr1ft
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : 505 games
  • Nhà phát triển : THREE ONE ZERO
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 64 bits
   • CPU : Intel Core 2 Quad CPU Q9550 / AMD Phenom 9850
   • RAM : 8 GB
   • GPU : NVIDIA GTX 650 / AMD HD7770
   • Dung lượng : 6 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension