Mua Lego Worlds

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Lego Worlds PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Lego Worlds
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Warner Bros. Interactive Entertainment
  • Nhà phát triển : TT Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 3, 2017
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP SP3
   • CPU : Intel Dual Core 2GHz
   • RAM : 2GB
   • GPU : 512MB GPU with Shaders 3.0
   • Dung lượng : 10GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension