Mua Max Payne

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Max Payne PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Max Payne
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Rockstar Games
  • Nhà phát triển : Remedy Entertainment
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 4 tháng 1, 2008
  • Cấu hình yêu cầu
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 18
  DLCompare Extension