Mua Max Payne key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Max Payne PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Max Payne là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã số cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về Max Payne

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Max Payne
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Rockstar Games
  • Nhà phát triển : Remedy Entertainment
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 4 tháng 1, 2008
  • Cấu hình yêu cầu
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 18