Instant Gaming EU
 
 

Mua Palworld key

 • PC
 • Xbox Series X
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Palworld PC, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Palworld là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Nếu bạn có tựa game kỹ thuật số Xbox Play Anywhere, bạn có thể chơi trên cả Windows 10 PC và Xbox One.

  Bình luận về Palworld

  ducanhdk2004
  ducanhdk2004
  17:28 1 thg 2, 2024
  Game vẫn đang trong giai đoạn open beta, tuy còn tương đối khá nhiều lỗi vặt và dấy lên nhiều tranh luận bên lề về chủ đề pokemon, nhưng thực sự đem lại cảm giác mới lạ và hoàn toàn khộng giống những game pokemon từng được chơi. thật sự đánh giá cao game này.
  samirone
  samirone
  20:09 2 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Nothing about what Palworld does seems like it should work in the slightest. A thinly veiled Pokémon clone where you and your collectible monsters shoot people in the face with literal guns? A base building survival game where you use your kidnapped creatures as laborers, and may even resort to cooking and eating those unpaid employees when times get tough? An open-world co-op adventure where you and your friends thwack helpless sheep over the head with baseball bats to harvest their wool? Defyi
  Không có gì về những gì Palworld làm có vẻ như sẽ hiệu quả dù chỉ một chút. Một bản sao Pokémon được che đậy mỏng manh, nơi bạn và những con quái vật sưu tầm được của bạn bắn vào mặt mọi người bằng súng theo đúng nghĩa đen? Một trò chơi sinh tồn xây dựng căn cứ trong đó bạn sử dụng những sinh vật bị bắt cóc của mình làm người lao động và thậm chí có thể dùng đến việc nấu ăn và ăn thịt những nhân viên không được trả lương đó khi gặp khó khăn? Một cuộc phiêu lưu co-op trong thế giới mở, nơi bạn và bạn bè của mình dùng gậy bóng chày đập vào đầu những con cừu bất lực để thu hoạch len của chúng? thách thức
  Cabilau
  Cabilau
  16:37 30 thg 1, 2024tại dlcompare.com
  A nice blend of survival, crafting, creature collection and action combat. You can build a base, craft weapons and catch Pals that will fight and gather materials for you. An extremely successful game that can only get better if the devs continue working on it to add PvP and iron out the kinks of the late-game.
  Một sự kết hợp tuyệt vời giữa sinh tồn, chế tạo, thu thập sinh vật và chiến đấu hành động. Bạn có thể xây dựng căn cứ, chế tạo vũ khí và bắt những Người bạn sẽ chiến đấu và thu thập nguyên liệu cho bạn. Một trò chơi cực kỳ thành công và chỉ có thể trở nên tốt hơn nếu các nhà phát triển tiếp tục làm việc với nó để bổ sung PvP và giải quyết những khúc mắc về cuối trò chơi.
  Angry by default
  Angry by default
  15:04 30 thg 1, 2024tại dlcompare.com
  its fun alright and maybe goty with how popular it is (no.1 24-hour most players on steam) but for me it served a different purpose there was all this drama "dev used ai for the game" | "stolen assets from pokemon" | "animal abuse" etc, and people were like "i am not playing the game for blablabla reasons" and being mad cose its successful and made me realize how [REDACTED] some people are for not playing a good game for 'irl' reasons ngl the drama is half of the fun
  nó rất thú vị và có lẽ rất thú vị với mức độ phổ biến của nó (hầu hết người chơi 24 giờ trên steam số 1) nhưng đối với tôi, nó phục vụ một mục đích khác, có tất cả bộ phim này "nhà phát triển đã sử dụng ai cho trò chơi" | "tài sản bị đánh cắp từ pokemon" | "lạm dụng động vật", v.v., và mọi người nói "tôi không chơi trò chơi này vì những lý do trắng trợn" và rất tức giận vì nó thành công và khiến tôi nhận ra rằng [BỊ TÁC ĐỘNG] một số người đã không chơi một trò chơi hay vì những lý do 'không hay' ngl bộ phim là một nửa niềm vui
  gennyshark
  gennyshark
  14:08 30 thg 1, 2024tại dlcompare.com
  Palword, defined a “Pokémon” with guns, is an action RPG video gamethat takes place in an open world that resembles in every way a mix of Nintendo's Zelda and Pokémon. You build your base, capture pets, raise them, upgrade them and go into battle, that's all, but has exceeded 5 million copies sold.
  Palword, được định nghĩa là “Pokémon” có súng, là một trò chơi điện tử nhập vai hành động diễn ra trong một thế giới mở giống về mọi mặt là sự kết hợp giữa Zelda và Pokémon của Nintendo. Bạn xây dựng căn cứ của mình, bắt thú cưng, nuôi chúng, nâng cấp chúng và tham gia vào trận chiến, chỉ vậy thôi, nhưng đã bán được hơn 5 triệu bản.
  Enilliav
  Enilliav
  10:58 30 thg 1, 2024tại dlcompare.com
  Nintendo's very powerful Rosy Pokemon surprised me that such a family-friendly company and a giant among game companies changed its game like this, added weapons and allowed us to use our Pokemon as if we were exploiting them, but for the first time they did it justice. I congratulate the company, which has made an incredible development that has added a lot to its other games, as befits one of the giants of this market, for these achievements and good luck with the new decisions it has made :)
  Pokemon Rosy rất mạnh của Nintendo đã làm tôi ngạc nhiên khi một công ty thân thiện với gia đình và một gã khổng lồ trong số các công ty trò chơi đã thay đổi trò chơi của mình như thế này, thêm vũ khí và cho phép chúng tôi sử dụng Pokemon của mình như thể chúng tôi đang khai thác chúng, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm điều đó Sự công bằng. Tôi xin chúc mừng công ty, công ty đã có một sự phát triển đáng kinh ngạc và đã bổ sung rất nhiều vào các trò chơi khác của mình, phù hợp với một trong những gã khổng lồ của thị trường này, vì những thành tựu này và chúc may mắn với những quyết định mới mà họ đã đưa ra :)
  kemal
  kemal
  09:21 30 thg 1, 2024tại dlcompare.com
  Bir pokemon hayranı olarak pokemon tarzı oyunları çok severim. Bu tarz oyunlara hep ilgim oldu. yıllardır hala pokemon tarzı oyunları sıkılmadan oynarım. bu oyunda gerçekten güzel bir oyuna benziyor. açık dünya ve savaşacak bir sürü canlı ve karakter. Arkadaşlarınla oynabilmekte gerçekten oyuna ayrı bir hava katıyor. Bu oyunu gerçekten herkes denemeli ve oynamalı eğer oynamadıysan hemen deneyebilirsin . eğer sende bu tarz oyunları seviyorsan bu oyunu seveceğini düşünüyorum . herkese iyi oyunlar.
  Bạn có hay tìm kiếm các pokemon có thể có hoặc không có mức độ nghiêm trọng. Bạn có thể làm được điều đó. bạn có thể tìm thấy pokemon tarzı hoặc yunları sıkılmadan oynarım. bu oyunda gerçekten güzel bir oyuna benziyor. tôi có thể làm được điều đó và bạn có thể làm được điều đó. Arkadaşlarınla oynabilmekte gerçekten oyuna ayrı bir hava katıyor. Bu oyunu gerçekten herkes denemeli ve oynamalı eğer oynamadıysan hemen deneyebilirsin . eğer sende bu tarz oyunları seviyorsan bu oyunu seveceğini düşünüyorum . đây là điều tôi muốn nói.
  KingBreaker
  KingBreaker
  20:16 4 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  I would love to try this game so please dlcompare, give me a key so i can torment some pal animal lmao !!!!!!!!!
  Tôi rất muốn chơi thử trò chơi này nên vui lòng so sánh, cho tôi một chìa khóa để tôi có thể hành hạ một số con vật bạn thân lmao !!!!!!!!!
  KingBreaker
  KingBreaker
  20:15 4 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  Best one so far, love pokemon so it was sure that i would love that shit, just try it !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tốt nhất cho đến nay, yêu pokemon nên chắc chắn rằng tôi sẽ thích thứ đó, cứ thử đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  @mva-angel
  @mva-angel
  11:41 4 thg 2, 2024tại dlcompare.com
  awesome rpg game and suggest to most and i hope it wont get copywrited
  trò chơi rpg tuyệt vời và gợi ý cho hầu hết mọi người và tôi hy vọng nó sẽ không bị sao chép
  Hiện thêm bình luận